Психологічний тренінг

Це особлива форма групової роботи зі своїми можливостями, обмеженнями, правилами і проблемами

Психологічний тренінг

Психологічний тренінг навчає новим навичкам, допомагає освоїти інші психологічні можливості. Його особливість у тому, що вчить займати активну позицію, а засвоєння навичок відбувається в процесі переживання особистого досвіду поведінки, відчування, діяння.

Психологічний тренінг – це форма активного навчання, яка дозволяє людині самій формувати навички й уміння в побудові продуктивних психологічних та соціальних міжособистісних відносин, аналізувати соціально-психологічні ситуації зі своєї точки зору і з позиції партнера, розвивати у собі здібності пізнання і розуміння себе й інших у процесі спілкування.

Основна мета психологічного тренінгу – придбання знань, формування вмінь, навичок, розвиток установок, що визначають поведінку в спілкуванні, перцептивних здібностей людини, корекція й розвиток системи стосунків особистості. Однією з умов успішної роботи тренінгової групи є рефлексія провідним тієї задачі, яка вирішується в ході занять.

Програвання ситуацій, виконання вправ

Активність учасників тренінгової групи носить особливий характер, відмінний від активності людини, що слухає лекцію або читає книгу. У тренінгу учасники залучені у спеціально розроблені дії.

Це може бути програвання тієї чи іншої ситуації, виконання вправ, спостереження за поведінкою інших за спеціальною схемою. Активність зростає у тому випадку, якщо ми даємо учасникам установку на готовність включитися у здійснювані дії у будь-який момент.

Особливо ефективними у досягненні цілей тренінгу через усвідомлення, опробування і тренування прийомів, способів поведінки, ідей, запропонованих тренером, є ті ситуації і вправи, які дозволяють брати активну участь всім членам групи одночасно.

У тренінговій групі створюється креативне середовище, яке допомагає мобілізувати приховані ресурси людини та підвищити ефективність. А це приносить особистісний розвиток.

Scroll to Top